חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פרוייקט עיר לומדת

 
1

מפתח תכונות ומדדים לערים לומדות

בכנס בייג'ינג, 2013 הוגדר מפתח התכונות והמדדים לערים לומדות שיכול לשמש כרשימת תיוג של 

נקודות לשיפור עבור הרשויות הרשויות המקומיות  וקובעי המדיניות בתהליך בניית עיר לומדת.

 

המדדים העיקריים לעיר לומדת:

 

העצמת הפרט וקידום לכידות חברתית

שיפור התפתחות כלכלית ושגשוג תרבותי

קידום פיתוח בר קיימא

קידום למידה כוללנית במערכת החינוך

החייאת למידה במשפחות ובקהילות

הנחיית למידה עבור ובתוך מקום העבודה

הרחבת השימוש בטכנולוגיות למידה מודרניות

שיפור איכות בלמידה

טיפוח תרבות של "למידה לאורך החיים"

חיזוק רצון ומחויבות פוליטיים

שיפור השלטון והשתתפותם של כל בעלי העניין

הגברת גיוס משאבים, איגום וניצול יעיל


עיר לומדת – תכנית פעולה מעשית

לרשות המקומית, המכריזה על עצמה כ"עיר לומדת", יש תפקיד משמעותי בהטמעת התפיסה וההתייחסות ללמידה. 

הכרזה זו משמעה, הכרה של הרשות המקומית בהיותה שותף מפתח. שותפות היא מנגנון לשינוי ודרך עיקרית לקידום תרבות של למידה.

חשיבות השותפויות אינה רק בהקשר המקומי אלא גם בהקשר הבינלאומי. הצורך לחבר פרויקטים ותשתיות למידה הנסמכים אליהם, 

אל שרשרת האספקה הגלובלית, מבטיח את הקשר שלהם לצמיחה, להשקעה ולחדשנות. באמצעות שיתוף פעולה זה, ערים לומדות מפתחות לא רק גמישות ויכולת הסתגלות לשינוי, 

אלא גם מגבירות את יכולתן לקיימות.

למדיניות הממשל הארצי והשלטון המקומי יש תפקיד מכריע בפיתוח למידה לחיים. בכוח הרשות המקומית להגדיר מטרות, לתמוך ביוזמות כדאיות, לשנות שיטות ולהשפיע על פיתוחים, ולהפוך רעיונות למעשה.

 

*מתוך מגזין השפעה, , משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, 12.10.2017


עבור לתוכן העמוד